Om Tumlekaravanen

Tumlekaravanen er et pædagogisk bevægelseskoncept, der har til formål at styrke 0-3-årige børns motorik. Fra 2020 og tre år frem vil dagplejere, private pasningsordninger og institutioner over hele landet møde Tumlekaravanen. Indsatsen kommer i fire årlige bevægelsesuger, to i foråret og to i efteråret, samt en landsdækkende bevægelsesdag, som samler dagplejere, private pasningsordninger og vuggestuer.

Baggrund og formål

Børn har godt af et liv fyldt med leg og bevægelse. Det styrker motorikken, giver selvtillid og har en gavnlig indflydelse på koncentration, læring og sociale kompetencer. Alligevel har knap en tredjedel af børn i Danmark motoriske udfordringer ved skolestart. De kan have svært ved at holde på en blyant, klippe med en saks eller gribe en bold. En mangelfuld motorisk udvikling kan blive en barriere for barnet for at deltage i lege, aktiviteter og fællesskaber. Derfor er det vigtigt at sætte tidligt ind og arbejde med børns motoriske færdigheder. Og det er netop, hvad Tumlekaravanen skal bidrage til.

Formålet med Tumlekaravanen er at inspirere til en hverdag med mere fysisk aktivitet. Tumlekaravanen besøger udvalgte kommuner over hele landet og inviterer dagplejere, private pasningsordninger og vuggestuer til at deltage i en bevægelsesdag med lege for de mindste. Bevægelsesdagen afholdes på to eller flere udvalgte lokationer i kommunen, typisk i en hal, så dagtilbuddet kan deltage det sted, der ligger tættest på. Efter deltagelse i Tumlekravanen vil alle dagtilbud få tilsendt et online hæfte med ny inspiration til bevægelseslege hvert kvartal det næste år frem, så vi sikrer et kontinuerligt fokus på bevægelse.

Fysisk aktivitet giver gladere børn

Undersøgelser har dokumenteret, at der er sammenhæng mellem børns trivsel og graden af fysisk aktivitet, barnet udøver. Aktive børn har et godt socialt netværk, føler sig mindre trætte og ensomme, de er bedre til at koncentrere sig, har oftere mere selvtillid og lettere ved at få venner end inaktive børn. Ligeledes er det dokumenteret, at børn, der efterlever Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet, har mindre risiko for livsstils- og folkesygdomme, herunder overvægt. Der er med andre ord mange gode grunde til at sætte fokus på og arbejde med børns motoriske kompetencer.

Luk menu