Tilmelding

I 2020 finder bevægelsesugerne sted i uge 45 og 46. Tilmelding til Tumlekaravanen er åben fra uge 38, hvor dagplejere, private pasningsordninger og vuggestuer kan tilmelde sig bevægelsesdagen i udvalgte kommuner. Ved tilmelding har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn på kontaktperson
  • Adresse, postnummer og by
  • Antal børn og voksne, der deltager

Klik her for at tilmelde din dagpleje eller vuggestue.

 

COVID-19
Vi gør opmærksom på, at vi følger myndighedernes anbefalinger og retningslinjer vedr. forsamlinger og events. Vi har ekstra fokus på god hygiejne og sørger for, at alle tumleredskaber desinficeres før, under og efter bevægelsesdagen. Vi har foretaget følgende indsatser:

  • Der må max være 80 deltagere (børn, dagplejere og pædagoger).
  • Den samme børnegruppe følges rundt fra tumlestation til tumlestation, så børnene ikke blandes på tværs af dagtilbud.
  • Vi spritter løbende redskaber af, så når en børnegruppe har været ved en tumlestation, sprittes den af, inden den næste børnegruppe besøger stationen.
  • Der vil være god afstand mellem tumlestationer og børnegrupper.
  • Vi udsender hygiejneregler forud for deltagelse i dagen.
  • Der vil være markering af, hvor man må stå i form af klistermærker eller farvemarkeringer.
Luk menu